Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας παρακαλούμε θερμά να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να προβείτε στην αξιολόγηση των μαθημάτωντου εαρινού εξαμήνου. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη.

Η αξιολόγηση συνιστά ένα πολύτιμο εργαλείο και αποτελεί γνώμονα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στόχος της αξιολόγησης των μαθημάτων-διδασκόντων είναι η συλλογή δεδομένων που θα αξιοποιηθούν στην λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών σας.

Η αξιολόγηση θα είναι διαθέσιμη από 27 Μαΐου 2024 έως και 22 Ιουνίου.

Η είσοδος στην εφαρμογή της αξιολόγησης γίνεται μέσα από την δικτυακή πύλη sis portal επιλέγοντας το μενού Αξιολόγηση (κάτω αριστερά), μεταφέρεστε στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.


Σας επισημαίνουμε ότιπροκειμένου να καταγραφούν οι απαντήσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει Καταχώρηση Απαντήσεων.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!


Συνημμένο το Εγχειρίδιο χρήσης

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε