Μοck Interviews 2021 by Career Office UniPi

 στην κατηγορία Φοιτητικά Νέα

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί το εαρινό εξάμηνο το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις), το οποίο ξεκινά στις 6 Απριλίου 2021 και θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 12.00- 15.00.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς υλοποιεί και φέτος το επιτυχημένο καινοτόμο πρόγραμμα “MOCK INTERVIEWS” (Εικονικές Συνεντεύξεις). Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας του Γραφείου Διασύνδεσης να προετοιμάσει τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων (soft skills). Ειδικότερα, η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στην εκπαίδευση των φοιτητών/ -τριών/ αποφοίτων στην παρουσίαση του εαυτού και την ανάδειξη των δυνατών σημείων τους σε μια συνέντευξη επιλογής. Άλλωστε, στην εποχή της πανδημίας, η επένδυση των νέων στην προετοιμασία τους για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας μέσω της βελτίωσης της επαγγελματικής εικόνας και των προσόντων τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τόσο για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους όσο και για την προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων από τις επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του προγράμματος συμμετέχουν στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, πραγματοποιώντας εικονικές συνεντεύξεις πρόσληψης με «υποψήφιους» φοιτητές/ απόφοιτους.

Η δομή της προτεινόμενης διαδικασίας περιλαμβάνει (α) τη συνέντευξη και κατόπιν, (β) οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παρέχουν στους υποψήφιους ανατροφοδότηση και συμβουλές αναφορικά με τη βελτίωση της παρουσίας τους σε μελλοντική συνέντευξη πρόσληψης. Η προτεινόμενη διάρκεια όλης της διαδικασίας είναι περίπου 50 με 60 λεπτά.

Τα Mock Interviews δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες φοιτητές/ αποφοίτους να αποκτήσουν πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία, που θα συντελέσει καίρια στην αποτελεσματική διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας ανάλογης με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα, η μεγάλη συμμετοχή επιχειρήσεων αποτελεί έμπρακτη ενίσχυση του δεσμού μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς εργασίας.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει κάθε φοιτητής/ -τρια και απόφοιτος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση απαιτείται εγγραφή μέσω του συνδέσμου https://career.unipi.gr/career_cv/mock_interviews

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις συμμετέχουσες εταιρείες μπορείτε να δείτε μέσω του συνδέσμου https://career.unipi.gr/career_cv/mock_interviews.

Ξεκινήστε να γράφετε και πατήστε Enter για να αναζητήσετε