Οn-line Aναζήτηση
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - Πρόγραμμα Σπουδών

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ YΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • XPHM/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Y
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ I
 • ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ I
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ BIOMHXANIKΩN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙΙ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ ΙΙ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 • ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑTΩN ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD/CAM/CAE ) I
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ/ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ι
  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  • ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι
  • ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
  • ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  • ΕΡΓΑΣΙΑ Ι
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι

  ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

    


Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD/CAM/CAE) ΙΙ
 • ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ
 • ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
  • ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ
  • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
  • ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ

ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Τμ. Βιομ/κής Διοίκησης & Τεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή & Δημητρίου 80
Πειραιάς, 18534

Σχόλια & παρατηρήσεις: ggian@unipi.gr

Με την χρηματοδότηση του: