ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

Οn-line Aναζήτηση
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Συμβατικές Μορφές Ενέργειας
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διοίκηση Έργων
Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων
Σχεδιασμός και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Κλιματική Αλλαγή
2o ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σχεδιασμός Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συστημάτων - Επιπτώσεις II
Οικονομική της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετών
Ποιότητα Περιβάλλοντος και Νομοθεσία
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Ανακύκλωση και Ενεργειακή Αξιοποίηση Υλικών
Εξοικονόμηση και Αποθήκευση Ενέργειας
Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Μετρολογία
Επιλογή και Διαχείριση Τεχνολογίας
Περιβαλλοντική Διαχείριση Πολυμερικών Υλικών